Projekt Szkutnia

Złap zajawkę!

AktualnościO projekcie

Projekt Szkutnia

Głównym celem projektu jest wypracowywanie innowacyjnej metody kształcenia młodzieży w zakresie tradycyjnych zawodów portowo-stoczniowych. 40 uczestników projektu bierze udział w pilotażowym programie kształcenia poza edukacją formalną, czego skutkiem będzie teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do zawodu szkutnika oraz dwie łodzie typu GIG zbudowane przez uczniów pod kierunkiem zawodowych szkutników, żeglarzy oraz edukatorów.

W ramach zajęć uczniowie nie tylko poznają techniczne elementy zawody budowy łodzi, ale także posiądą umiejętności żeglowania – na łódkach tradycyjnych oraz typu gig, zostaną wprowadzeni w świat wielkich i małych statków żaglowych poprzez zajęcia na lądzie (m.in. historia żeglarstwa) oraz na wodzie (kursy żeglarskie). W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy projektu zaznajomiają się z zasadami BHP szkutni, materiałoznawstwem, budową silnika i innych zajęć niezbędnych do pracy. Wiedza teoretyczna jest utrwalana poprzez zajęcia praktyczne w szkutni, gdzie uczniowie pod okiem doświadczonych budowniczych łodzi od podstaw tworzą dwie łódki na których będą prowadzone zajęcia żeglarskie. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, co zapewnia każdemu uczestnikowi maksymalną uwagę opiekuna oraz uczy współpracy, polubownego rozwiązywania problemów, odpowiedzialności dając jednocześnie poczucie celu i wspólnoty. Połączenie elementów wspólnej pracy i zespołowej rywalizacji sportowej zwiększa zainteresowanie młodzieży szkutnictwem, wypromuje zawód i przełoży się na liczbę chętnych do nauki tego zawodu w szkole zawodowej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Dofinansowanie

Projekt „Szkutnia” korzysta z dofinansowania o wartości ok. 147 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Fundusze EOG

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Priorytety na ten okres

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
3

Kraje wspierające

147000 EUR

Dofinansowanie projektu

1550000000 EUR

Fundusze EOG na lata 2014–2021

Aktualności

Partnerzy

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Dane kontaktowe

Fundacja Gdańska
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk

Telefon: 58 526 49 87
E-mail: info@fundacjagdanska.pl

O Fundacji Gdańskiej

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, edukacji i kultury fizycznej, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i sportowej na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz zbliżenia społeczności lokalnych państw Europy, w szczególności regionu Morza Bałtyckiego i miast hanzeatyckich. Celem Fundacji jest również działanie na rzecz koordynacji działań lokalnych organizacji pozarządowych, wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego, podejmowanie działań mających na celu ożywienie historycznego centrum Gdańska, wspieranie polityki morskiej Gdańska, prowadzenie działań mających na celu ochronę, gromadzenie i udostępnianie wartości społecznych, kulturalnych i przyrodniczych związanych z Gdańskiem.